B&P nábytok návrhár

Zvoľte základné údaje pre Vašu skriňu:
Hĺbka srkine
cm *
Klasický rozmer býva 50,55,60cm. Min:35 a Max:75 cm.
V inom prípade napíšte do poznámky.
Zvoľte hĺku skrine.
Umiestnenie skrine
*
Zvoľte umiestnenie skrine.
Šírka skrine:
cm
Počet oddielov(krídiel):
2
3
4
5
6
7
Rozdeliť oddiel:
1.oddiel
2.oddiel
3.oddiel
4.oddiel
5.oddiel
6.oddiel
7.oddiel
V prípade potreby je možnosť rozdeliť oddiel ktorý prekrýva jedno
krídlo. Optimálne pri šírke viac ako 80cm na jeden oddiel(krídlo).
V inom prípade napíšte do poznámky
Rozmiestnenie krídiel
Pri šírke viac ako 4m je treba "rozdeliť" rozmiestnenie krídiel
Toto rozdelenie sa doporučuje už od šírky 2.5m - je ho ale možnosť nedávať.
Pri väčších šírkach treba umiestniť deliacu stojku a "rozdeliť" priestor skrine.
Pri väčšom počte oddielov-krídiel je viac možností rozdelenia.
Ďalej
Vyplňte požadované údaje prosím.
Keď prejdete myšou nad obrázkom
Nápoveda
zobrazí sa Vám nápoveda k ovládaniu alebo možnosti k danému kroku.
Vzor materiálu pre krídla:
Zvolený vzor materiálu vložíte kliknutím do oddelenia krídla
Biela aljaška